Breaking News:
Akciğer Nakli -- "Hastalığın /Durumun/ Oluşumun; Tanımı: Vücuttaki her hücrenin işlevini yapabilmesi ..." -- 09 Ocak 2018
Albinizm(albinolu bireye akşın) -- "Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ; Tanımı: Halk arasında albinolu bireye akşın, albinizme ..." -- 09 Ocak 2018
Allerjik Egzema ( atopik dermatit ) -- "Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ; Tanımı: Halk arasında bazen deri lezyonlarına mantarda ..." -- 09 Ocak 2018
Amfizem -- "Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ; Tanımı: Akciğer dokularının elastikiyetlerini ..." -- 09 Ocak 2018
Amniyosentez -- "Hastalığın /Durumun/ Oluşumun; Tanımı: Anne adayının karın cildinden girilen bir ..." -- 09 Ocak 2018
Astigmatizm(Gözde ışığın farklı eksenlerde farklı miktarda kırılması) -- "Hastalığın /Durumun/ Oluşumun; Tanımı: Gözde ışığın farklı eksenlerde farklı miktarda ..." -- 09 Ocak 2018
(Aşırı Tüylenme) Hirsutizm -- "Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ; Tanımı: Kadınlarda siyah kılların bıyık,çene bölgesi ..." -- 09 Ocak 2018
Abse(irin) -- "Hastalığın/Durumun/Oluşumun Tanımı: Vücudun herhangi bir yerinde şişlik, kızarıklık, ..." -- 09 Ocak 2018
Addison (Sürrenal Yetersizlik) -- "Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ; Tanımı:Böbrek üstü bezinin yetersiz çalışması ..." -- 09 Ocak 2018
Adet Düzensizliği -- "Hastalığın/Durumun/Oluşumun   Tanımı: Anormal uterus kanamaları, önemsiz ..." -- 09 Ocak 2018

Gebelik süresince, doğum sırasında ve sonrasında sağlık hizmetlerine erişme, sağlık hizmetlerinden faydalanma ve bu hizmetlerin kalitesi ile; daha geniş çerçeveden bakıldığında kadının eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal şartlar anne ölümlülüğü ile ilişkilidir. Bu özelliği ile anne ölümlerinin oranı çok boyutlu bir kalkınma göstergesi olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’de anne ölüm hızının tespiti amacıyla Türkiye Anne Ölüm Araştırması’nı 1 Haziran 2005-31 Mayıs 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar 8 Aralık 2006 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Söz konusu çalışma bilimsel yeterlilik anlamında Cumhuriyet Döneminin ilk çalışmasıdır. Bu araştırma ile 2005-2006 yıllarında anne ölüm hızının yüzbinde 28,5 olduğu tespit edilmiştir. Türkiye hem ilk kez geniş boyutlu bir saha araştırmasıyla anne ölümlerindeki güncel ve gerçek rakamlara ulaştı; hem de anne ölümlerini azaltmadaki başarısını Avrupa ortalamasına çok yakın bulunan anne ölüm hızıyla ortaya koydu. 2005 Türkiye Anne Ölümü Araştırması’nın ardından, araştırmadaki sistem baz alınarak revize edilen anne ölümü veri sistemi oluşturulan Anne Ölümleri İzleme Programı kapsamında “Anne Ölümleri Veri Sistemi” 2007/27 ve 2007/57 sayılı genelgelerle ile Ocak 2007 tarihindenitibaren uygulanmaya başlamıştır.Bu güvenilir verilerle 2010 yılı anne ölüm hızı yüzbinde 16,4 olup 2012 yılı anne ölüm oranı yüzbinde 15,4’tür.

Anne Ölümleri Veri Sistemi Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Anne ölüm bildirim formları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ön İnceleme ve Merkez İnceleme Komisyonunda düzenli olarak incelenmekte, Dünya Sağlık Örgütü üç gecikme modeline göre önlenebilirlik açısından değerlendirilmekte,  belirlenen aksaklıklara yönelik tedbirler ve öneriler ilgili kurumlara bildirilmektedir.

Amaçlar:

 • Sorunun büyüklüğünü ve kimlerin etkilendiğini saptamak
 • Doğrudan/dolaylı olarak ölüme neden olan düzeltilebilir faktörleri üç gecikme modeline göre saptamak
 • Bu faktörlere yönelik eylem planı geliştirmek
 • Tüm ölümlere ulaşılarak nedenleri belirlemek
 • Oluşturulan klinik protokoller ile hizmet kalitesini arttırmak
 • Doğru ve güvenilir veri sistemini oluşturmak

A.Genel Tanımlar:

Gebeliğe Bağlı Ölümler:Ölüm nedenine bakılmaksızın gebelik, doğum, doğum sonrası 42 gün içerisinde meydana gelen tüm kadın ölümleridir.

Anne Ölümü:Bir kadının, gebelik sırasında ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içinde, gebeliğin süresine ve yerine bakılmaksızın, gebelik durumunun ya da gebelik süresinin şiddetlendirdiği tesadüfî olmayan nedenlerden kaynaklanan ölümüdür.

Doğrudan Anne Ölümü:Gebelik durumunda (gebelik boyunca, doğum ve lohusalık döneminde) yapılan müdahaleler, ihmaller, yanlış verilen bakım hizmeti ya da adı geçen olaylar zinciri sonucunda meydana gelen obstetrik komplikasyonlardan kaynaklanan ölümlerdir.

Dolaylı Anne Ölümü:Daha önceden (gebelik öncesi) gebede var olan bir hastalık veya hastalıklar nedeni ile  gebelik sırasında gelişen ama obstetrik kaynaklı olmayan ancak gebeliğin fizyolojik etkisi ile şiddetlenen nedenlerden meydana gelen ölümlerdir.        

Geç Anne Ölümü:Doğumdan veya isteyerek ve kendiliğinden düşüklerden sonra 42.gün ile bir yıla kadar olan zaman diliminde doğrudan veya dolaylı nedenlerle meydana gelen ölümlerdir.

Tesadüfî Ölümler:Gebelik, doğum, doğum sonrası 42 gün içerisinde meydana gelen doğrudan ve dolaylı obstetrik nedenlere bağlı olmayan (gebeliğin herhangi bir etkisine bağlı olmayan) ölümlerdir. (Ör; kazalar, intihar, zehirlenmeler vb.)

Üç Gecikme Modeli:

 1. Hizmet alma kararının verilmesinde yaşanan gecikme;Sorunlar ve tehlike işaretlerine ilişkin bilgi eksikliği ve yetersiz sosyal faktörler,
 2. Hizmete ulaşmada yaşanan gecikme;Ulaşımla ilgili sorunlar, ekonomik yetersizlikler ve yerel sağlık kuruluşlarının sayısının azlığı,
 3. Hizmet almada yaşanan gecikme;Malzeme, personel eksikliği ve hizmet sunucuların kapasite eksikliği.

B.Anne Ölümleri Veri Sistemi İçeriği:

Hangi Anne Ölümü Araştırma Yaklaşımını Kullanacağız?

Gizliliğe dayalı sorgulama ve sözel otopsi yaklaşımı kullanılmaktır. Toplanacak ölüm verileri, ülke genelinde gerçekleşen tüm anne ölümlerini kapsamaktadır. 

İl Anne Ölümlerini Tespit ve Önleme Birimi

Halk Sağlığı Müdürlüğünün belirlemiş olduğu, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Biriminden Sorumlu HS MY Başkanlığında, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu, ASM Şube Müdürü, Yataklı Tedavi Kurumları Şube Müdürü ve Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdüründen oluşur. Birimin sekreterlik hizmetleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

 İl İnceleme Komisyonu

İl İnceleme Komisyonu, İl Program Sorumlusu ile varsa Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı, yoksa doğum hizmeti veren birimde çalışan Pratisyen Hekimden oluşacaktır. Her uzmanlık dalı için 2 hekim olacaktır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı ekibin çalışmalarına nezaret edecektir.

Anne Ölümleri Ön İnceleme Komisyonu:

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığında görev yapan 1 Pratisyen Hekim, 2 Ebe,  4 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanından oluşur.

Merkez İnceleme Komisyonu:

 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genel Müdürü
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
 • Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı
 • Kamu Hastaneler Birliği Hastane Hizmetleri Daire Başkanı
 • Aile Hekimliği İzleme Değerlendirme Daire Başkanı
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Standartları Daire Başkanı
 • Ankara İl Halk Sağlığı Müdürü
 • 5 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,
 • 2 İç Hastalıkları Uzmanı,
 • 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,
 • 1 Kardiyoloji Uzmanı,
 • 1 Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı,
 • 3 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı,
 • 1 Üroloji Uzmanı,
 • 1 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı,
 • 1 Nöroloji Uzmanı,
 • 1 Beyin Cerrahisi Uzmanı,
 • 3 Patoloji Uzmanı,
 • 1 Halk Sağlığı Uzmanı,
 • 1 Ebe

C.Sonuçların Analizi ve Duyurulması:

HSGM Anne Ölümleri İnceleme Komisyonu her yılın sonunda tüm verileri toplu olarak değerlendirir ve alınması gereken önlemleri belirler. Kurum ayrıca anne ölümleri ile ilgili verileri ve alınması gereken önlemleri sağlık meslek örgütleri, medya ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşır.  Anne ölümleri ile ilgili veriler ve alınması gereken önlemler illere geri bildirimler yoluyla duyurulur.

Anne Ölüm Oranı

2002 yılında yüz binde 64,0 olan anne ölüm oranını 2012 yılında yüz binde 15,4 düşürdük. Orta-üst gelir grubu ülkelerde anne ölüm oranı yüz binde 53’tür. Son on yılda anne ölüm oranında değişim oranı orta-üst gelir grubu ülkelerde %30,3 iken bu oran Türkiye için %76,9’dir. Bu başarıyı DSÖ’ de (Dünya Sağlık Örgütü) teyit etmektedir.

OECD ülkelerinin anne ölümlerini azaltma hususunda 23 yılda kat ettiği mesafeyi son 8 yılda başarılmıştır. Başarının devamı için çalışmalarımız hızlanarak devam etmektedir.

banner enabiz

Sağlık Sizde

Elektronik Sigara ve

Elektronik sigaranın icadı 1963 yılına

+ View

Tütün Dumanının Zararları

Tütün dumanı; formaldehit, siyanür, amonyak,

+ View

Pasif İçicilik

Pasif içicilik; başkalarının içtikleri veya yanan

+ View

Tedavisi Nedir?

İlaç ve psikoterapi oldukça tedavide oldukça

+ View

Ne Sıklıkta Görülür?

Yaşam boyu en az bir panik nöbeti geçirme

+ View

Nedenleri Nelerdir?

Diğer ruhsal rahatsızlıklarda olduğu gibi panik

+ View

Panik Bozukluk

Panik atağı sırasında hasta aşırı endişeli

+ View

Popular Etiketler

En Çok Tıklanan

Bebek Beslenmesi

Bir toplumun geleceği sağlıklı bireylerin varlığı ...

+ View

Diyabet Nedir

Diabetes Mellitus (DM), pankreasın yeterli ...

+ View

Diyabet ve Aile

Diabetes Mellitus, diyabetli bireyler ve ...

+ View

Sağlıklı Yaşam Hikayeleri

Akromegali

Hastalığın /Durumun/ Oluşumun   Tanımı: ...

Ataksi

Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ; Tanımı: Ataksi ...

(Aşırı Tüylenme) ...

Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ; Tanımı: ...

Astigmatizm(Gözde ...

Hastalığın /Durumun/ Oluşumun; Tanımı: Gözde ...

 • Prev
 • Sizin İçin Seçtiklerimiz